Saradnja ELSA-e Sarajevo, ELSA-e Ljubljanja i ELSA-e Hrvatska

lgbt

U želji da poboljšaju i unaprijede regionalnu saradnju pravnih fakulteta i studenata prava, ELSA Sarajevo, ELSA Ljubljana i ELSA Hrvatska su 30.1.2015. godine potpisale Memorandum o saradnji na projektu koji se je sastojao od trilateralne pravno-istraživačke grupe i akademsko edukativne posjete Sarajevu i Ljubljani. Službeni jezik projekta je bio engleski. Tema trilateralne pravno-istraživačke grupe je bila: „Three perspectives on LGBT social & labour rights agenda“. Članovi grupe ispred ELSA-e Sarajevo su bili: Harun Išerić, nacionalni koordinator, Nejira Ajkunić, Melisa Šuško, Berina Čoko, članovi grupe te Edina Avdić, saradnik pravo-istraživačke grupe. Pravo-istraživčka grupa je istraživala sljedeće oblasti spomenute teme grupe: 1. Overview and historical development, 2. Background, 3. Key policies on a national level, 4. Key legislation, 5. examples of good practice, 6. Conclusions. U prilogu pročitajte zajednički izvještaj trilateralne pravno-istraživačke grupe. Prva akademsko-edukativna posjeta je bila održana u Sarajevu, od 27.3. do 29.3.2015. godine, a druga Ljubljani od 16.10. do 18.10.2015. godine. Tokom akademsko-edukativne posjete Sarajevu, članovi_ce ELSA-e Hrvatska i Ljubljana su učestvovali u posjeti Parlamentarnoj skupštini BiH te prisustvovali predavanjima: Vladane Vasić iz Sarajevskog otvorenog centra i Emira Prcanovića, direktora Vaših prava. Prilikom posjete Ljubljani, članovi_ice ELSA Sarajevo su imali priliku da se upoznaju sa radom Ustavnog suda Republike Slovenije, slovenackog Parlamenta, da učestvuju u radionici na Pravnom fakultetu u Ljubljani na temu ljudskih prava, te predavanju na Ekonomskom fakultetu o opravdanosti posvojenja djece od strane istospolnih brakova. Projekat je zasigurno ispunio svoje ciljeve, doprinio je produktivnoj saradnji ELSA lokalnih grupa u regionu te postala osnova za buduću saradnju. ELSA Sarajevo je zahvalna Sarajevskom otvorenom centru na pruženoj podršci prilikom organizacije i realizacije projekta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *