ELSA Ex-Yu konferencija Sarajevo 2016

13934953_10154244690835485_5460949697735182235_n

ELSA EX – YU konferencija sa ciljem poticanje stručne suradnje, jačanje prijateljskih veza i poznanstava te razmjene znanja među studentima prava. ELSA Ex-Yu konferencija predstavlja najveću regionalnu konferenciju koja okuplja studente prava i mlade pravnike iz 6 zemalja regiona (Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Slovenije). Do sada je održano sedam Konferencija, a osma će biti u Sarajevu, od 3. do 7. 11. 2016. godine.

Tema Konferencije je: “Pravni izazovi borbe protiv terorizma”.
Program Konferencije će se fokusirati na tri oblasti:
– borba protiv terorizma i zaštita ljudskih prava
– regionalno zakonodavstvo i praksa u borbi protiv terorizma
– međunarodna krivična djela povezana sa terorizmom.

Rok za dostavljanje prijava je 2.10.2016. godine do 23,59, a prijavni formular možete pronaći ovdje.

Uzimajući u obzir geografsku, historijsku i kulturnu povezanost i na temeljima slične pravne tradicije a u sklopu Europskog udruženja studenta prava s ciljem intenzivnijeg regionalnog povezivanja, u martu 2009., usvojena je Deklaracija o suradnji među studentima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Slovenije i Hrvatske.
Glavni projekt regionalne suradnje je godišnja ELSA EX – YU konferencija čiji je cilj poticanje stručne suradnje, jačanje prijateljskih veza i poznanstava te razmjene znanja među studentima prava na području nekadašnje jugoslavenske federacije. Poučeni iskustvom kolega širom Europe, a imajući u vidu potrebu za poboljšanjem pravnom obrazovanja te učešće studenata pravnih fakulteta u vannastavnih aktivnostima, te saradnje i dijaloga između studenata prava i mladih pravnika među pravnicima zemalja bivše Jugoslavije, mreža ELSA grupa sa ex-Yu prostora je odlučila povezati studente regiona, kako bi zajednički pronašli odgovore na pravne izazove pred zemljama regiona te unaprijedili nivo pravnog obrazovanja u državama iz kojih dolaze.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *