ELSA Sarajevo i ITAcademy su za vas obezbijedili 5 besplatnih online kurseva!

Obavještavamo Vas da smo u saradnji sa ITAcademy za naše članove obezbijedili besplatne ​​online ​​kurseve ​​za​​usavršavanje ​​profesionalnih ​​vještina.

Cilj nam je da onima koji žele da se usavršavaju i napreduju omogućimo da postanu konkurentniji na tržištu i da svoje akademsko znanje prošire praktičnim vještinama koje su danas neophodne za rad.

U ponudi su sljedeći besplatni online kursevi:
● Word
● Excel
● PowerPoint
● Photoshop
● Engleski jezik (nivo prilagođen predznanju polaznika)

Ukoliko želite da dobijete neki od navedenih kurseva potrebno je da pošaljete e-mail sa subjectom: Besplatni online kursevi i Vaše ime i prezime na adresu president@elsa-sarajevo.org i prvih petoro koji se prijave dobit će pravo da potpuno besplatno pohađaju kurs koji odaberu.

Ukoliko budete bili jedan od dobitnika, poslat ćemo Vam na e-mail poklon kod sa kojim ostvarujete pravo na besplatan online kurs. Nakon što dobijeni kod unesete na stranici za prijavu dobit ćete na e-mail sva potrebna uputstva za pohađanje izabranog online kursa.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u razvoj svojih profesionalnih vještina kako biste lakše došli do dobro plaćenog posla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *