Okončana Klinika iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava

Evropsko udruženje studenata prava (ELSA) Sarajevo je četvrtu godinu zaredom organizovalo i realizovalo pravnu Kliniku iz međunarodnog i evropskog prava ljudskih prava. Naime, uvidjeli smo potrebu obrazovanja studenata prava o Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te prakse Evropskog suda za ljudska prava. Zbog toga ELSA Sarajevo već četvrtu godinu organizuje pravnu Kliniku kao dopunski studij i vid neformalne edukacije.

U ak. 2017/2018.g. 25 studenata je učestvovalo na 15 predavanja, četiri vježbe i na takmičenju u simulaciji suđenja, tako da je ukupan fond časova bio 36. Ove godine, kao i prethodnih, predavači su bili istaknuti pravnici iz prakse, sudije ustavnih sudova, advokati i predstavnici akademske zajednice.

Vrhunac  čitavog projekta predstavlja takmičenje u simulaciji suđenja na kome su polaznici Klinike mogli da primjene i pokažu znanje stečeno na predavanjima i vježbama. Ovogodišnje takmičenje održalo se u Kantonalnom sudu u Sarajevu  te Vrhovnom sudu FBiH i sastojalo se iz dva dijela: pisanja pismenog podneska i usmenog dijela gdje su polaznici u ulogama aplikanata i respondenata  branili svoje strane pred vijećem od troje i pet sudija. Takmičenje u simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava predstavlja najzanimljiviji ali i najzahtjevniji dio Klinike. Međutim, samo takmičenje predstavlja veliko iskustvo i pripremu za studente za buduća takmičenja u simulaciji suđenja na državnom i regionalnom nivou, ali i za stvarno nastupanje pred sudovima, što je neprocijenjivo iskustvo vrijedno odricanja i truda.

Realizaciju Klinike su podržali: Konrad Adenauer Stigtung, Civil Rights Defenders, Buybook, Revicon, Službeni glasnik Republike Srbije, Narodne novine, Novi informator, GIZ u BiH, Fondacija Centar za javno pravo, Fond Otvoreno društvo i doc. dr Amra Jašarbegović.
ELSA Sarajevo i Pravni fakultet u Sarajevu će i u budućnosti nastaviti sa sličnim aktivnostima koje imaju za cilj jačanje konkurentnosti budućih pravnika na tržištu rada i obrazovanje budućih branitelja ljudskih prava te već sada pozivamo studente da se prijave i učestvuju na narednoj Klinici i obogate se za još jedno kvalitetno iskustvo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *