KONTAKT

KONTAKT:

EV udruženje studenata prava u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/1, Sarajevo 71 000,  Bosnia and Herzegovina

OFICIJELNI E-MAIL: president@elsa-sarajevo.org

TEL. +387 (0)33 206-350
FAX. +387 (0)33 206-355

E-MAIL:

President: president@elsa-sarajevo.org

Secretary General: secgen@elsa-sarajevo.org

Treasurer: treasurer@elsa-sarajevo.org

Vice president Academic activities: vpaa@elsa-sarajevo.org

Vice president Seminars and conferences: vpsemcon@elsa-sarajevo.org

Vice president STEP: vpstep@elsa-sarajevo.org

Vice president Marketing: vpmarketing@elsa-sarajevo.org

Akeem Spence Womens Jersey